ஜோ பைடன்

இனப்படுகொலையா? இல்லையா?

ஆர்மீனிய இனப்படுகொலை நினைவுச்சின்னம்   கடந்த வியாழக்கிழமை ஆறாந் திகதி கனடாவின் ஒன்ராறியோ நாடாளுமன்றம் ஈழத்தமிழ் இனப்படுகொலை அறிவூட்டல் வாரத்தைப் பிரகடனப்படுத்தியிருக்கிறது.அதாவது நடந்தது இனப்படுகொலை என்று கூறுகிறது.…