மனோ கணேசன்

கோட்டாகோகமவின் 50ஆவது நாளும் தமிழ் அம்மாக்களின் 1924ஆவது நாளும் 

“தேசிய மீனவர் ஒத்துழைப்பு சங்கம், ஸ்டாலின் தலைமையிலான இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம்,மற்றும் பிரிட்டோ பெர்னாண்டோ தலைமையிலான தெற்கில் 1980களில் காணாமல் போன குடும்ப அங்கத்தவர் சங்கம்,நிமல்கா பெர்னாண்டோ…

யுத்தவெற்றியைச் சாப்பிட முடியாது?

  புதிய ஆண்டு பிறந்த பொழுது நாட்டில்  ஏழைகளின் வீடுகளில் பால் தேநீர் இருக்கவில்லை.இனி தேனீர்க்  கடைகளில் பால் தேனீரை விற்க முடியாது என்று தேநீர்க் கடைகளின்…