பேராயர் மல்கம் ரஞ்சித்

இலங்கைத்தீவு ஒரு தேசமாக இருப்பதில் தோல்வி அடையுமா?

ரணில் விக்ரமசிங்க யாருடைய பிரதமர் ? அவர் கோத்தபாயவின் பிரதமரா ?அல்லது ஆளுங்கட்சியின் பிரதமரா ?அல்லது எதிர்க்கட்சிகளின் பிரதமரா?  சிலர் அவரை அமெரிக்காவின் பிரதமர் என்று சொன்னார்கள்.…