நெல்சன் மண்டேலா

ஒரு பொது நினைவுச்சின்னத்தை ஏன் உருவாக்க முடியாது?

சுதந்திரப் பூங்கா-Freedom Park- தென்னாபிரிக்கா   போரில் உயிர்நீத்த அனைவருக்குமாக ஒரு பொதுவான நினைவுச் சின்னத்தை உருவாக்கப் போவதாக அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது.தமிழ்க் கட்சிகளில் சில அதை எதிர்க்கின்றன;சில…