மனித உரிமைகள் பேரவை

தமிழ்த் தரப்பு ஐநாவுக்கு அனுப்பிய பொதுக்கோரிக்கையும் அதன் பின்னரும்

ஐநா  மனித உரிமைகள் ஆணையாளருடைய அறிக்கை கடந்த 27ஆம் திகதி வெளிவந்திருக்கிறது.கடந்த கிழமை தமிழ்க் குடிமக்கள் சமூகங்களும் மூன்று தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகளும் கூட்டாக முன்வைத்த கோரிக்கைகளில்…