யுத்த வெற்றி வாதம்

தனிச்சிங்கள வாக்குகள் எதிர் மூவின வாக்குகள்?

சில வாரங்களுக்கு முன்பு டான் டிவியின் அதிபர் குகநாதன் முகநூலில் பின்வருமாறு ஒரு குறிப்பை எழுதி இருந்தார்……… “சிங்கள மக்கள் தெரிவு செய்யப் போகும் அடுத்த ஜனாதிபதி!…