பசில் ராஜபக்ச

ஒரே நாடு; ஒரே சட்டம்; ஒரே குடும்பம்?

                பசில் ராஜபக்ச கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நாடாளுமன்றத்துக்கு தேசியப் பட்டியல் மூலம் தெரிவு செய்யப்படுவார் என்று முன்பு…