ரியாக்டிவ் டிப்ளோமசி.

தமிழ்க்கட்சிகள் எழுதும் கடிதங்கள்?

அண்மையில் தனது 90 ஆவது வயதை நிறைவு செய்த ஆனந்தசங்கரி, அரசியலில் அதிகம் கடிதம் எழுதிய ஒரு தமிழ் அரசியல்வாதி ஆவார். கடவுளைத்தவிர அவர் ஏனைய எல்லாருக்குமே…