வரவு – செலவுத்திட்டத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பு

அரசியற் கைதிகளை முன்வைத்து விவாதிக்கப்பட வேண்டியவை

அரசியற் கைதிகளை விடுவிப்பதற்காக கடந்த வெள்ளிக்கு முதல் வெள்ளிக்கிழமை கைதடியில் மாகாணசபைக் கேட்போர் கூடத்தில் நடந்த சந்திப்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சித்தார்த்தனும் பங்குபற்றினார். அதில் அவர் ஒரு…