பிரதிகள் மீது..

ஊருக்கு வந்த ஈரூடகவாசி

வீணை மைந்தனின் (கனடா) “தொலைந்துபோன வசந்தங்கள்”  நூலின் இரண்டாவது பதிப்பிற்கு எழுதிய முன்னுரை பிரிவேக்கக் குறிப்புகள் இவை. முதலாம் தலைமுறைப் புலம்பெயரி ஒருவரின்  பிரிவேக்கக் குறிப்புகள்(nostalgia). புலம்பெயரும்…

நஞ்சாகும் நிலம் : தமிழ்ச்செல்வனின் சூழலியல் பத்திகள்

    எமது பத்திரிகைகள் எல்லாவற்றிலும் ஒவ்வொரு நாளும் ராசிபலன் வரும்.  ஆனால் எந்தப் பத்திரிகைகையிலாவது வானியல் பத்தி என்று ஏதாவது உண்டா? அதுபோலவே எல்லா பத்திரிகைகளிலும்…

கவர்ந்து செல்லப்பட்ட கதவுகள்;ஜன்னல்கள்

பேராசிரியர் சரத்சந்திர ஜீவாவின் இடம்பெயர்ந்த நுழைவிடங்கள் என்ற நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வில் ஆற்றிய உரை    

குமுதினி ஏன் தனிய வருகிறாள்?

கடலம்மா எனந்தத் தீவுகளைத் தனியே விட்டாய்? பசுத்தீவு ருத்திரனின் நூலுக்கு எழுதப்பட்ட குறிப்பு. தமிழ் மக்களின் போராட்ட வரலாற்றில் “லங்கா ராணி “என்ற பெயருடைய ஒரு கப்பல் இலக்கியமாகியது.…

வற்றிய குளத்தின் நிலப்பொருக்கிடைகளில் மக்கிக்கிடக்கும் நண்டுக் கூடு

ஒரு புலம்பெயரிலின் துக்கமும், தத்தளிப்புமே இக்கவிதைகளின் பிரதான உளவியல் ஊற்று மூலம் எனலாம். பெரும்பாலான புலம்பெயரிகளைப் போலவே நெற்கொழுதாசனும் திரும்பக்கிடைக்காத ஓர் இறந்த காலத்தை அல்லது அவரே…

ஜனநாயக வரி

அ.இரவி எழுதிய காலச்சுவடு வெளியீடாக வெளிவரவுள்ள ஆயுதவரி (நெடுங்கதைகளின் தொகுப்பு) நுாலில் எழுதிய முன்னுரை படைப்பு ஒரு மாறிலி. ஆனால், படைப்பாளி மாறிலி அல்ல. படைப்பு ஒரு…

காயங்களின் எழுத்து

18/02/2012 சனிக்கிழமை யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற ஆறாவடு நாவல் குறித்த கருத்துப் பகிர்வு நிகழ்வில் நிலாந்தன் ஆற்றிய உரையின் மீள் செம்மையாக்கப்பட்ட (நிலாந்தனால்) வடிவம் ஆறாவடு நாவல் ஒரு…

வாழ்க்கைதான் மூலப்பிரதி

கருணாகரனின் ஒரு பயணியின் போர்க்காலக் குறிப்புக்கள் நுாலுக்கு எழுதிய முன்னுரை எது உண்மை? பலம் தான் உண்மை என்று நீட்ஷே சொன்னார். ஈழப்போரிலக்கியப் பரப்பில் வெற்றி பெற்றவர்களின்…